Paulina Kalka – psycholog, tyflopedagog, terapeuta SI.
Adres e-mail: paulina.kalka@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się konsultacją, diagnozą i terapią psychologiczną, tyflopedagogiczną, sensomotoryczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością. Udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Grażyna Wierachowska – pedagog, tyflopedagog, terapeuta mózgowych zaburzeń widzenia.
Adres e-mail: grazyna.wierachowska@zppp2.pl

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną i tyflopedagogiczną dzieci słabowidzących i niewidomych. W 2012 r. poszerzyła zakres diagnozy tyflopedagogicznej o mózgowe uszkodzenia widzenia (CVI). Prowadzi konsultacje i wykłady na temat edukacji uczniów słabowidzących dla nauczycieli, psychologów i pedagogów ze szkół. Organizuje warsztaty dla tyflopedagogów powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa wielkopolskiego. 

Rozmiar czcionki
Kontrast